Guide: Få styr på mærkerne

På det danske marked findes der masser af gode mærkninger.
Mærkningerne kan hjælpe dig med at vælge varer, som er mere miljøvenlige, allergivenlige eller sundere produkter.

Men kender du mærkerne og deres betydning?

 

Blomsten_eco

EU-Blomsten. Blomsten er forbrugerens dokumentation for, at der er taget hensyn til miljøet under produktionen at produktet.Forbrugerens sundhed sættes i fokus ved at regulere, hvilken kemi der må benyttes i Blomstmærkede produkter.

De skrappe krav til kvalitet og brugsegenskaber sikrer at blomstmærkede produkter er af mindst lige så god kvalitet som andre produkter på markedet.Kriterierne regulerer alle dele af produktionen, uanset i hvilken del af verden denne finder sted.

Blomsten retter sig primært mod det europæiske marked, men er også kendt og anerkendt udenfor EU.

 

Svanemærket_logo

Svanen. Svanen er nordiske ministerråds miljømærkning af produkter, som ikke er fødevarer, f.eks Sæbe, papir eller kosmetik. Svanemærket er forbrugerens dokumentation for, at der er taget hensyn til miljøet under produktionen og at produktet indeholder mindst mulige giftige stoffer. Kriterierne regulerer alle dele af produktionen, uanset i hvilken del af verden denne finder sted. Kriterierne laves og reguleres af Det nordiske ministerråd.

Certificeringen udstedes af Miljømærkning Denmark. Vidste_du_svanemærket

Fakta om Svanen og Blomsten

Svanemærket og EU-Blomsten er Danmarks officielle miljømærker. De gør det enkelt for dig at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser.

Målet med miljømærkerne er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning. Derfor ser miljømærkerne på hele produktets rejse og de miljøproblemer der opstår undervejs – til gavn for mennesker, miljø og for jordens ressourcer.

Blomsten og Svanen er ikke to konkurrerende mærker, men derimod to sider af samme sag. Den største forskel mellem Blomsten og Svanen er, at de udspringer af to forskellige instanser og dækker forskellige markeder.

 

Økologi_logo

Ø-mærket. Det røde danske Ø-mærke og EU’s økologilogo er din garanti for at varen er fremstillet økologisk. Når du køber en vare med ø-mærke på, kan du stole på, at de detaljerede regler for økologisk produktion er blevet fulgt hele vejen fra landmandens mark til hylden i butikken. Økologiske varer er normalt ikke blevet sprøjtet med kunstgødning og sprøjtemidler. Økologiske dyr har ikke fået gensplejset foder, og der stilles krav til hvilke forhold, dyrene lever under. F.eks skal økologiske køer på græs som sommeren. Ø-mærket er bruges primært til fødevarer.

 

Eu-Ømærket

EU’s økologi mærke.  EU’s grønne økologi mærkning er dokumentation for, at varen er produceret i overennsstemmelse med EU’s økologi-regler. Varen er kontrolleret i et andet land, men ikke af myndighederne i Danmark – med mindre den også bærer det røde Ø.

Siden 1. juli 2010 har det været obligatorisk at anvende EU’s økologilogo på mærkningen af økologiske fødevarer, der pakkes eller mærkes inden for EU.

 

Fair_trade_logo

Fairtrade-mærket er en international mærkningsordning som betyder, at bønder og plantagearbejdere i Afrika, Asien og Syd- og Mellemamerika betales en mere fair pris. Når du køber produkter med Fairtrade-mærket, er du med til at skabe en bedre fremtid for både småbønder og plantagearbejdere.

 

Fuldkornslogoet

Fuldkornslogoet sikrer dig en vare med masser af fuldkorn. Det betyder, at alle kornets dele er med, også kim og skaldelene, hvor de fleste fibre, vitaminer og mineraler sidder. Fuldkorn kan være helt, knækket eller malet til mel, men uanset formalingsgraden rummer det stadig alle de vigtige næringsstoffer, som et korn består af.

Herudover stiller fuldkornslogoet krav til indholdet af fedt, sukker, salt og kostfibre i produkter med fuldkornslogoet.

 

Nøglehullet

Nøglehullet er Fødevareministeriets officielle ernæringsmærke, der gør det nemmere for dig at finde de sundere fødevarer på hylderne i supermarkedet.

Når et produkt er nøglehuls mærket lever det op til et eller flere krav for indholdet af fedt, sukker, salt eller kostfibre – derfor gør Nøglehullet det nemt at vælge sundere og bruge de officielle kostråd i hverdagen. Nøglehullet er en fælles nordisk mærkningsordning i Danmark, Norge og Sverige.

 

Astma_allergiforbundet

Den blå krans. Produkter med astma og allergiforbundets blå krans symbolisere at der ingen parfume, produktsminke og andre unødvendige indholdsstoffer er i produktet, så du har så lille risiko for at udvikle allergi som overhovedet muligt. Alle indholdsstoffer er blevet grundigt risikovurderet i forhold til allergi og sundhed.

 

gots-logo_rgb_gif

GOTS står for Global Organic Textile Standard og på global-standard.org beskriver GOTS sig selv som verdens førende standard indenfor økologiske tekstiler. Den definerer krav økologisk produktion, miljøhensyn og sociale forhold i hele produktionskæden.

Vugge til vugge-mærket er hovedsagelig et genbrugsmærke, men der er også stillet visse krav i forhold til problematiske kemikalier

 

Craddletocraddle

Cradle to cradle er et verdensomspændende koncept, som arbejder med at få materialerne i et produkt til at indgå i biologiske og fysiske kredsløb efter brug. Biologiske materialer, f.eks. plantefibre, skal kunne komposteres, så komposten kan bruges som gødning til at dyrke f.eks. nye plantefibre. Ikke-biologiske materialer skal genanvendes, f.eks. skal jern omsmeltes, så det kan indgå i nye produkter.

Det er dog ikke sikkert, at produkter med Cradle to Cradle-mærket indgår i nye kredsløb, når du engang smider dem ud. Nogen gange skal de sendes et bestemt sted hen og behandles på en speciel måde, før materialerne kan indgå i de tiltænkte kredsløb.

 

oekotex

Oeko-Tex / Tiltro til tekstiler-mærket garanterer, at forbrugeren undgår en række problematiske stoffer i nyt tøj og andre tekstiler. De internationale krav er beskrevet i Oeko-Tex Standard 100. I Danmark står Teknologisk Institut for administrationen. Trods Oeko Tex-navnet, har mærket ikke noget med økologi eller miljø at gøre. Det er en standard, som har til hensigt at sikre, at tekstilerne er fri for en række stoffer, der er problematiske for sundheden.

Tekstiler med Tiltro til tekstiler-mærket lever op til en lang række tydeligt definerede grænseværdier. Blandt andet er der krav til stoffer, som kan give risiko for allergi eller kræft, eller som kan genere huden. Kravene er forskellige, alt efter om tekstilerne er til børn under tre år, om tekstilerne kommer i kontakt med huden, eller om de er til boligindretning.

 

MSC

MSC-mærket findes på fisk og skaldyr og betyder, at der er taget miljøhensyn under fangsten

MSC-mærket bygger på tre principper:

  • Fiskeriet skal udføres på en sådan måde, at det ikke fører til overfiskeri og nedfiskning af den udnyttede art. Når det gælder de arter, der er nedfiskede, skal fiskeriet udføres på en facon, der fører til genopbygning af arten.
  • Fiskeriet skal udføres på en sådan måde, at havets økosystem bevares, ligesom dets funktion, struktur og diversitet bevares.
  • Fiskeriet er underlagt et effektivt forvaltningssystem, der respekterer lokale, regionale og internationale love. Fiskeriet er desuden underlagt standarder, der sikrer langsigtet udnyttelse.

Kilder: eco-branding.dk, ecolabel.dk, iloveoko.dk, fairtrade-maerket.dk, forbrugerkemi.dk