Derfor skal du spise chokolade mens du er gravid

Chokolade kan sikre gravide kvinder mod svangerskabsforgiftning, præeklampsi, og hjælpe en sund moderkage.

Det antyder en ny undersøgelse fra Université Laval Quebec City, Canada, hvor forskerne har testet 129 gravide kvinder omkring det tidspunkt, hvor risikoen for svangerskabsforgiftning er størst.

Kvinderne blev delt op i to grupper, der enten fik 30 gram flavanol-rig eller 30 gram flavanol-fattig chokolade dagligt i 12 uger. Ved forsøgets start var kvinderne 11-14 uger henne i svangerskabet og de blev fulgt indtil de fødte deres børn.

I lyset af tidligere undersøgelser, der viser modstridende resultater, hvordan ​​chokolade under graviditeten påvirker risikoen for præeklampsi og derfor ønskede forskerne, at se om flavanoler i chokolade påvirkede risikoen for svangerskabsforgiftning, der i virkeligheden er en kombination af forhøjet blodtryk og udskillelse af æggehvidestof i urinen efter 20. graviditetsuge.

Kvindernes såkaldte Doppler ultralydsscanninger af deres livmoder arterie var meget unormale, hvilket antyder en forhøjet risiko for svangerskabsforgiftning. Forskerne scannede deres livmoder arterie ved starten af forsøget og igen efter 12 uger. Dertil målte og vurderede forskerne kvindernes grad af præeclampsia, gestationel hypertension (blodtryk), moderkagens vægt og barnets fødselsvægt.

Resultatet var, at der ikke var nogen forskel i antallet af svangerskabsforgiftninger, gestationel hypertension, moderkagens vægt eller fødselsvægt i de to grupper.

Så mængden af flavanoler gjorde ingen forskel, men til gengæld viste chokoladen sig alligevel at forbedre målinger af kvindernes livmoder arterie, der også signalerer en sund moderkage, hos begge grupper markant i forhold til hvad forskerne forventede hos disse kvinder.

Denne undersøgelse viser, at chokolade kan have en positiv indvirkning på moderkagen og fosterets vækst og udvikling, og at chokoladens virkninger ikke udelukkende og direkte skyldes indholdet af flavanoler” siger dr. Emmanuel Bujold, en af ​​forskerne på studiet, som blev præsenteret på Society for Maternal-Fetal Medicine’s årlige møde i Atlanta.